Main News Gigs Band Albums Lyrics Video Promo Contact
Iivakivi Back
2008/10221 Saviplaat /Nailboard Records.
     

1. IIVAKIVI (The Fertility Stone)
2. SEAWOLF
3. THE MOMENT BEFORE BATTLE
4. BATTLE HORN
5. BIRDS FROM WATER
6. FATHER`S HEART
7. WOODWRATH 3
8. WORDS OF IRON
9. WITCHING ARROW
10. SON OF THUNDER
 

Iivakivi

 
IIVAKIVI (The Fertility Stone)

The yoke of drought buries the land
Gnarls and twists the maidens’ hearts
Puts coals into bedsteads
Jabs ashes into chambers
Into the arms of sisters
Into the loins of maidens
Cast fervour into wombs
Incite the skin flutes!

Iivakivi
Keep the kin from ruin
Protect our people
Iivakivi, aid us!

Desiccating swing timbers
Withering cradle boards
Wilting flowers behind the hut
Sighs the tender mother
Cries the sapling maiden
Woes break the strapping lad
Cocks, cocks to maidens, maidens!

The call of blood takes over
To carry on the forefathers’ might
Glints and glittering of silver
Offerings to tribute stone
Feeds vigour into feet
Into eyes, into hearts
Virile fire under skirts
Blow life into wombs!

Top

IIVAKIVI

Põuaike matab maada
raiub, raadab tanumada
surgib süted sängidesse
turgib tuha tubadesse
sõsaraile süledesse
neidudele niuetesse
aja indu üskadesse
turgutusta tõivetisse!

Iivakivi
hoia hõimu hukatusest
kaitse kaimu
iivakivi, iivakivi aita!

Kuivetavad kiigekaared
kolletavad kätkilauad
tohletab taretagune
ohkab amme hellakene
nutab neidu noorukene
mure murrab mehepoega
tõivetit, tõivetit neidudele, neidudele!

Verekutse vaotab võimu
vaimuvalla vaskset väge
hõbevalge helgatusi
andekivi annetusi
joodab jaksu jalgadesse
silmadesse, südamesse
tõlve tulda undrukusse
puhu üska elu sisse!

Top

SEAWOLF

Hound of waves gray as iron
Frost has gnawed his frozen back
Tempests on the high seas
Tried to tear down the seawolf

Whirling gales and bursts of wind
Gnarling, brine-soaked, weather-beaten
Face callous from stormy waters
Seawolf, you marred mariner

Wolf, seawolf
Scars weathered by the salty squalls
Wolf, seawolf
Nothing but loneliness in fading eyes

Wolf, seawolf
Yearning for the sea a burdening urge
Wolf, seawolf
And mind filled with maids’ broken hearts

Tempests, bogs of waves thrashed
To seasickness rendered the hulk
Bilge beaten to foam
By the flaming wreath of death’s shadow

Wounds found in the nooks of the soul
Torn open, salt sowed
Weary from damp journeys
Finds a way back homeward

Cries of tempests echo from afar
Seaman’s soul grows sore
Breathes in salty air
Sets out back to sea

Top

MEREHUNT

Raudahalli metsakoera
külmi kihvu kraapind hallas
merehunti püüda murdnud
ulgumarus tulevallad

Viilav-rajul tuuleiilil
räsiv-rebiv, soolaparkund
nägu kalgis tormivees
merehunt, va armiv hall

Hunt, merehunt
armid on parkunud marude soolas

Hunt, merehunt
hallides silmades üksildus vaid
Hunt, merehunt
igatsus merele kihuvalt koormas
Hunt, merehunt
ja meeled täis piigade murtud südameid.

Marud lainelaukad rohmind
meritõves tõirahärga
laevapõhjal peksnud vahtu
surmavarju leegipärga

Hingesopist leidnud haavad
rebind lahti, külvand soola
rõskest rännust tüdimusel
raja otsind kodusooja

Maruhüüe kaigub taamalt
hellaks kisub mehe meeled
kopsu soolaõhku kimub
sätib sammud taas kord teele.

Top

THE MOMENT BEFORE BATTLE

The sky and earth are waiting
The heavens tower over the swords of the fighters
Where is life and where is death
Only yesterday this backwoods meadow slumbered

The moment before battle and clamour
Remembering the home, sacred grove, winds of peace
The sweat and toil of blacksmiths will be paid by battle
Not a single man will surrender, all are on their mettles

Blazing clouds engulf cracked trees
Tattered time treads beyond beaten paths
An instant in the gloomy night seems a boundless omen
Eyes do not see, the insides all are churning

Rainfall covers the footfalls on trodden paths
Cravings of faded shadows
Dust-covered life, tarnished death
From the sheen of the sword smoulders the firmament’s edge

Let blood
Die, dog
Choke flesh
Scorch evil

The sky and earth are waiting
The heavens tower over the swords of the fighters

Where is life and where is death
Only yesterday this backwoods meadow slumbered

The moment after battle and clamour
Recalling the home, sacred grove, winds of peace

Top

HETK ENNE LAHINGUT

Ilm ja maa on ootamas
taevas kõrgub üle võitlejate mõõkade
kus on elu ja kus on surm
veel eile uinus see soine tagametsa nurm

Hetk enne lahingut ja mäsu
meenutades kodu, hiieaset, rahutuuli
sepa töö ja higi tasutud saab lahingus
ei ükski mees ei anna alla, endast andes kõik

Leekivad pilved neelavad mõraseid puid
rebenend aeg astub väljaspool teid
viiv häguvas öös otsatu endena näib
silmad ei näe, ringi kõik sisimas käib

Sammukaja katab vihm tallut teel
vaibunud varjude ihk
tolmund elu, tuhmund surm
mõõga särast vaid hõõgumas laotuse serv

Veri välja
Koera kärva
Liha lämbu
Kuri kärbu

Ilm ja maa on ootamas
taevas kõrgub üle võitlejate mõõkade
kus on elu ja kus on surm
veel eile uinus see öine tagametsa nurm

Hetk pärast lahingut ja mäsu
meenutamas kodu, hiieaset, rahutuuli

Top

BATTLE HORN

Run you wolves, overtake
Catch up with the old Horned One
Bring back those horns
I will take the horns to the blacksmith
Blacksmith and his apprentice
Blacksmith’s sons, all you good folk
Cast me a copper bugle
Hefty battle horn

Tear the horn from the Horned One’s nape
A horn whose measure is to resound out loud
So that we can take this horn to the blacksmith.
Blacksmiths and their apprentices
Blacksmith’s sons, all you good folk
Cast for us those brazen horns
Battle horns to ring out loud

What shall we do when the ear has heard
The eyes have seen from distance
The host closing in like tar
And the world turns sour for all.
We shall send out wolves with fiery eyes
We shall send them after the Horned One
In gray aspen woods they search
In dank caves they catch

Come, sons, from all quarters
When the horn calls for battle
The battle horn the blacksmith made
The summoner of mighty hosts

Freeze mute the winds
Overturn your quandaries
Wage a battle plan
Pour cunning into deeds.
With this I will summon
Sons from all the villages
When the hostile forces come
We stand up for our homes.

Top

SÕJASARV

Jookske soed, jõudke
saage sarviku järele
tooge ne sarve tagasi
ma vii sarve sepa kätte
sepakene, sellikene
sepäpoja, poole selli
valavad mul vaskilutu
sõjasarve mehise

Kiskuge kukilt sarvikul sarve
sarve mil mõõt on kõlada kaugel
et saaks viia se sarve sepal.
Sepakesed sellikesed
sepäpojad pooled sellid
valage meil vasksed sarved
sõjasarved hüüdma karged

Mis teha kui kuulnud on kõrv
kaugusest seletand silm
vägi ligineb kui tõrv
ja kõigile kibeneb ilm.
Saadame soed, sütetud silmil
saadame sarvikul järele
hallidest haavikuist habage
koobastes kolades krabage

Tulge pojad kõigist kandist
hüüdmas kui on sõja sarve
sõjasarve sepamehelt
väe ühte kutsuja

Tarretage tuuled tummaks
kummutage kimbatused
läkitage läigatusi
tarmu tulva tegudesse.
Sellega ma kokku kutsun
pojad kõigist küladest
kui on saabnud vaenuvägi
seismä oma kodu eest.

Top

BIRDS FROM WATER

Oh you goose, gray bird
Oh my brother waterfowl
Fly across the gloomy sky
Sow sunlight from above

Come, earth, come
Come from ashes, come
Rise from waters, rise high
Grow strong, grow

Give life, give to iron
Give life, give to stone
Carry strength, carry it for our kin
Carry it to the land where we are born

Give life, give into wombs
Give life, give to seedlings
Carry strength, carry it for ploughing
Direct our steps to where we are going

Give life, give the measure of life
Life’s pith a flaming road
Take the dirt where we fade away
Head high on the road to the other side

Top

VEELIND

Oh sina hani halli lindu
oh minu venda vesilindu
hakka halli ilma pääle
hakka päevaks pääle ilma

Tule maa, tule elle-ee
tule tuhast, tule elle-ee
tõuse veest, tõuse kõrgele
kasva kindlaks, kasva elle-ee

Anna elu, anna rauale
anna elu, anna kivile
kanna rammu, kanna hõimule
kanna maale kuhu sünnime

Anna elu, anna üsasse
anna elu, anna idule
kanna rammu, kanna künnile
anna sammu kuhu läheme

Anna elul, anna elu mõõt
säsi sisul, mis on lõõmav tee
võta mullaks kuhu vaibume
kirgvel kõnnul toonelateel

Top

FATHER`S HEART

Father’s heart, heart heavy from iron
Words flushed to throng at the cliff
They hewed and hacked like hordes of waves
They found a home in the glow of the soul’s light

In rage, in storm, in united strength
Gathered strength from gales

Silver did not catch him, nor did gold
His heart served nothing but steel and flame
Voice like the soughing of deep forests
Father had a heavy iron heart

In his inner soul grew the might of an unfettered soul
He disgraced the haughty and betrayed the cowards among us
Shedding blood, he forgot the pain, closed his eyes
Cursed from his heart, froze from the heavy burden

We have our heroes
Their might is in our souls

Years passed, love vanished from hearts
Souls echoed like forests endlessly soughing
We gather together to sing the lines of old
Father has a heavy, heavy heart of iron

Rise, you brothers, rise, you sisters
Keep it in your souls

Top

ISA SÜDA

Isa süda, rauast süda raske
hoovas sõnu kaljumüüri summa
mis raadasid-raiusid lainehordidena
need leidnud kodu hinge tule kumas

Vihas, tormis, ühisjõus
rammu tuultest kogus

Ei saanud teda hõbe, ei saanud teda kuld
süda vaid teenis terast ja tuld
hääl kui laante kaikuv müha
isal oli raske rauast süda

Ta salameeltes sõnas rammu vaba hinge
tõukas ülbed ja reetis arad meis
valades verd, unustas valu, silmad sulges
vandus südamest, raskest painest tardus


Meil on omad kangelased
nende jõud on meite hinges

Aastad läksid, armastus südamest kadus
hing laanena kaikus kui otsatu müha
tuleme kokku, laulame ridasid vanu
isal raske, raske rauast süda

Tõuske me vennad, tõuske õeksed
hoidke seda oma hinges

Top

WOODWRATH 3

Frosted cold you gnaw
Persecute the plagued freak
Banish the legless death
Wither the faded corpse

The spark of hex does not forgive
Its gaze bewitches villages
Casts pus to decay oak woods
Keep yourself away from danger

To keep the plague from dragging you to the silent grave
The drought from withering your fingers
Keep that your flesh does not flare with disease
Chase the plague into the void

Enthrone sickness in his surly mood
Measure out his malediction
Putrefied boils you cut up rough
Set plague upon plague

Spawn a savour in the freak’s mouth
Put flesh into the wolf’s mouth
From a reeking, bloated carcass
Sink into a withered forest this fury

Flames ablaze they lunge into the throat
Let them gnaw the cough and phlegm
Plague swallows shades cold as the moon
Festering flesh still warm from disease

Persecute the plagued freak
Banish the legless death

Top

METSAVIHA 3

Hülgejääde külm sa pure
katkusoerdit taga kiusa
jalutut surma peleta
kärbata koolnuks kolletav

Lendva säde ei anna armu
kullisilmana kaetab külad
kirruta koller mädama tammikus
hoia enese eemal ohust

Et sind hauavaikusse katk ei vaoks
ikaldus küljest ei närbataks näppe
hoia et liha ei lahvataks lõppe
kihuta katk tühjuse valda

Trooni tõbe ta tõredas tujus
tal mõõda siunajat surma
määnduvaid muhke marruta mässu
katku katkule karrata külge

Soendile suhu sünnita maitse
hundile kurku kupata liha
lehkava koolja kes kiskunud paiste
uputa kolletand metsa see viha

Lõõmavad leegid need kargavad kõrri
las purevad verise köha ja roe
sorane neelab kui kuukülma sirmi
mädase liha mis tõvest veel soe

Katkusoerdit taga kiusa
jalutut surma peleta

Top

WORDS OF IRON

Words of iron are the voices of the ages
That have been lost from the lips of masters
Wordless forming iron from ore
In the clamour of the pounding hammer

With the power of voiceless words
From the soul of the wise man and the seer
Might is immeasurable
If laid beside it is rootless grief

A sword forged with iron words
Within it the deepest measure of myself
And thus bitter spite was smouldered in iron

Let it grow in the land of iron words
Long embraced within the soul of the land
For immeasurable eons has been resounding
The rumble of the words of iron

Betrayed promises
Are not worthy of a mighty blade
And the land that gave birth to us
Does not bear lies with honour

When you come, come
When you come, come
Come beside us

Top

RAUAST SÕNAD

Rauast sõnad on aegade hääl
mis on kandunud meistrite huulilt
sõnatult rähast vormitud rauda
vasara tammivas kumus

Hääletult lausutud sõnade väel
teadjamehe ja targema hingest
ramm on mõõtmatu
kõrvale pannes tal juurtetu tusk

Rauast sõnadel sepistet mõõgal
on sees minu sisima sügavaim mõõt
ja nii rauda kibestud tulitav vahk

Lasta sirguda rauasõnade maal
sama kaua kui maahinges sürreldes
kõland mõõtmatuid igastuid on
rauast sõnade rüsajas kõma

Reedetud tõotuseid
ei vääri väestatud tera
ja maa mis meid sünnitand
ei kanna valet austusega

Kui sina tuled tule-elle
kui sina tuled tule-elle
tule meite kõrva-elle

Top

WITCHING ARROW

Wavered from spiteful vapour
Arose in mute grief, oppression
Wicked arrow straight as serpent
Fiend wakened from filth

Thrown with fury
When the flight is strong
Torn from craving
Strides strengthened with pain
Awakened from rage
When destruction comes
Sprouts of toil
Cursed gore a heavy burden

Its flight sows sorrow
Its burden wilts the soul
Its wickedness gets under the skin
That wretch goads the bones

The ripper lifted into the winds
Departed against its master’s wishes
Into trees, into ground, into boulders
Dark witching has its own corrupt purposes

Top

VA LENDVA

Vimmavinest välja vaakund
tummast tusast tulnud, taakund
nõianooleks siugu sirgund
rabatiseks roojast virgund

Mis vihast viskund
kui lennul on rammu
kes kihust kiskund
valu väega väestet sammu
Mis raevust ärgand
kui saabub turm
kes vaevast tärgand
koormaks kasvab neatud urm

Lendajana leina laotand
koormajana hinge kaotand
kurjusena kraesse kippund
lurjusena luusse rippund

Tuulde tõusta rapja tahtnud
sõltumata soovist lahkund
puusse, mulda, kivirünka
suunata vaid võim on sünka

Top

SON OF THUNDER

Like a dearth I break through the rain
Thunderstorm writhes like a worm
I am the son of thunder, born from tempests
Among full gale is my home

With fire I unite the sky and the earth
And in stone I render a sign
That burns your eyes if you linger and look
And flames char away your clothes

The one braided with thunderbolts awakens
And tension interrupts the pain
The brother of storms blazes up in the squall
Tough both in flesh and in soul

And cracks the clap in our souls
That has gathered for long now our number is up
To bring home freedom, to strike down the yoke that has weighed us down
To raise the sword of lightning

With fire I unite the sky and the earth

I am the son of thunder, born from tempest
Among full gale is my home
Roar of thunder my father, soul of Maarahvas my mother
From them I inherited my senses, inherited my might

I am a fiend of conquering
Tenderness has left my heart
And when the hour comes
Skies spit bitter fire

I am the guardian of freedom
Both my arms cast lightning
Never do I hesitate
With my people I unite my power

During times of thraldom thunder feels no mercy
The sword of lightning lashes
Until my folk forget their pain

Top

ÄIKESEPOEG

Kui ikkeaeg murran läbi ma sajust
kõuevihm viskleb kui madu
Olen äikesepoeg, sündinud rajust
tormituules mu kodu

Tulega ühendan taeva ja maa
ning kivisse sulatan märgi
mis põletab silmad kui vaatama jääd
ja söestunuks leegitab särgi

Piksesse punutu ärgatab end
ja kannatust katkestab pinge
Rajuga lahvatab tormide vend
kes kangem veel lihalt ja hingelt

Ja raksatab kärgatus hinges
mis kogund end kaua ja täis saand me mõõt
Tuua vabadus koju, lüüa ike mis rõhunud meid
Tõsta äikesemõõk

Tulega ühendan taeva ja maa

Olen äikesepoeg, sündinud rajust
tormituultes mu kodu
isaks on kõu, emaks maarahva hing
neilt pärisin meeled, pärisin jõu

Olen vallutussoend
hellus hingest on unun’d
Kui tulnud on tund
taevast pritsimas valusat tuld

Olen vabadusvalvur
pikset pilluvad mõemad käed
Pole hetki kus kahtlen
oma rahvaga siis ühendan väed

Kui ikkeaeg, ei pikne halastust talu
Raiub äikesemõõk
kuni rahvas unustab valu

Top