Main News Gigs Band Albums Lyrics Video Promo Contact
Vana jutuvestja laulud Back
2016/10229 Universal Music
     

1. Birds From Water
2. Spite
3. Serpent
4. Black Wolf
5. Land Full of Stones
6. Sacrificial Shores
7. Steel Frozen in Our Souls
8. Only Bravery
9. The Song of an Old Storyteller
10. Of Power and Might
11. Words of Iron
12. Sea and Land
13. The Giant Hero of Ösel
14. Until I Arrive at Home, I’m on a Distant Road
15. This is the Land
16. See You on the Battlefield!
 

Vana jutuvestja laulud

 
Birds From Water

Oh you goose, gray bird
Oh my brother waterfowl
Fly across the gloomy sky
Sow sunlight from above

Come, earth, come
Come from ashes, come
Rise from waters, rise high
Grow strong, grow

Give life, give to iron
Give life, give to stone
Carry strength, carry it for our kin
Carry it to the land where we are born

Give life, give into wombs
Give life, give to seedlings
Carry strength, carry it for ploughing
Direct our steps to where we are going

Give life, give the measure of life
Life’s pith a flaming road
Take the dirt where we fade away
Head high on the road to the other side

Lyrics: Lauri/ Markus

Top

Veelind

Oh sina hani halli lindu
oh minu venda vesilindu
hakka halli ilma pääle
hakka päevaks pääle ilma

Tule maa, tule elle-ee
tule tuhast, tule elle-ee
tõuse veest, tõuse kõrgele
kasva kindlaks, kasva elle-ee

Anna elu, anna rauale
anna elu, anna kivile
kanna rammu, kanna hõimule
kanna maale kuhu sünnime

Anna elu, anna üsasse
anna elu, anna idule
kanna rammu, kanna künnile
anna sammu kuhu läheme

Anna elul, anna elu mõõt
säsi sisul, mis on lõõmav tee
võta mullaks kuhu vaibume
kirgvel kõnnul toonelateel

Sõnad: Lauri/ Markus

Top

Spite

Foretell, my iron,
foretell, my iron:
The day wanes
The feud wanes the day sets
The day sets

Tell me no,
Tell me no:
Sickle of death –
Sickle of death dulled by the bastard
Dulled by the bastard

Molten fire,
Bitter truth, my iron, cut the grave
Eerie grave for the soul

Nurmekund,
Spite gathered here, forge the iron
Cold iron of death

Say, my axe,
Say, my axe:
The flames vanish,
Into flaming vat our spite vanishes
Into vat our spite

Tell me no,
Tell me no.
Wicked sword –
Warm rain eats the wicked sword
Eats the warm rain

Sleep of death.
Foretell, my iron, strike disease
Vile bitter disease

Sunset hour,
Flames burst, burn glitter
Tempting alien glitter

Strangle, my sinew,
Strangle, my sinew.
I scold, iron,
I scold as I am here,
As I am here

Tell me no,
Tell me no:
Sickle of death –
Sickle of death dulled by the bastard
Dulled by the bastard

Spite!
Enough blood shed by the tribe!
Spite!
How long do we suffer, with a stooped back?!
Spite!
We’ll straighten up by the dawn.
Spite!
Head high and hands in fists.

Lyrics: Lauri

Top

Vimm

Arbu, mu raud,
arbu, mu raud:
vaob päev,
vaob päeva varju see vaen,
varju see vaen.

Ütle mul ei,
ütle mul ei:
surmasirp -
surmasirbi nüüd nürib roe,
nüüd nürib roe.

Sulatuld,
vaena, mu raud, rao haud,
kahm hingehaud.

Nurmekund,
vimm kogund tääl, rao raud,
kalk surmaraud.

Märgi, mu vaib,
märgi, mu vaib:
kaob lõõm,
kaob lõõmatõrde me vimm,
tõrde me vimm.

Ütle mul ei,
ütle mul ei.
Manamõõk -
manamõõga sööb sadu soe,
sööb sadu soe.

Surmaund.
Arbu mu raud, tao taud -
jälk vaenataud.

Ehatund,
loit lahvand tääl, kao naud,
võõrvara naud.

Kääga, mu kõõl,
kääga, mu kõõl.
Sõnun, raud,
sõnun rauda kui olen tääl,
kui olen tääl.

Ütle mul ei,
ütle mul ei:
surmasirp -
surmasirbi nüüd nürib roe,
nüüd nürib roe.

Vimm!
Küllalt verd valand hõim!
Vimm!
Kaua kannatam’, kõveras selg!?
Vimm!
Sääm’ sirgu end päeva koiduks.
Vimm!
Pea selgas ja käsi on rusikas.

Sõnad: Lauri

Top

Serpent

Knower of the wisdom
Of bog’s mute turf
Silent shadow
Of shady underwood

Crowned with crimson wreath
Blue blooded snake
Bringer of rites of fire
The serpent

Slithering spellstone
Seer’s wisdom
Keeper of silvery beads
Layer of eyes

Bearer of the wormstone
Serpent eyes
Child of woodleaves
Mind of snakes

Take blood to water
Bring sacrifice to shores
Bear wealth to bog-pools
Offer strength to swamp water

Take blood to water
Bear sacrifice to shores
Bog-pools give Strength of swamp water

Blue as the bog
Red as the soil
Golden as the moon
The serpent

Lyrics: Lauri

Top

Küü

Raba tumma turba
tarmu tundja
vadrakate vilu
vaikiv varju

Punaharja pärga
sinisoosiugu
tuletaiu tooja
loolindu

Küükivi kulda
arbuja adu
hõbehelme hoidja
silmasäädja

Küdikivi kandja
siusilma
laanelehe lapsi
madumeeli

Vii vette verda
kanna kalda kahja
soosilma jätku
rabavette rammu

Ale, aima aega
kodu, kuula kaimu
nurme, nõua niitu

Sookirja sinine
maakirja punane
kuukirja kullane
Küü

Sõnad: Lauri

Top

Black Wolf

Still hungry
The snout that has preyed
Still wet with blood
And the dusk is young.

The hunt goes on
Blood-shot eyes pursue
Foam dripping from the mouth
The prey gripped by fear.

Still hungry,
The snout that has preyed
Still wet with blood
And the night is still young.

The track has been found
But bloodlust is a burden
No matter how slender
Or stout the prey.

Still hungry,
The snout that has preyed
Still wet with blood
And the dawn is still young.

Pitch black
The tarred heart within
And the circle is complete
When the senses feel the prey.
Insatiable hunger
Endless urge
If soot fills the heart the wolf is black.

Lyrics: Kuriraivo

Top

Must hunt

On ikka nälg,
äsja murdnud koon
on veremärg,
ja eha noor.

Nüüd jätkub jaht,
taas seirab verev silm,
suust nõrgub vaht
ja saaki haarab hirm.

On ikka nälg,
äsja murdnud koon
on veremärg,
ja öö on noor.

Taas leitud jälg,
kuid verenälg on taak,
ükskõik kui närb
või tummine on saak.

On ikka nälg,
äsja murdnud koon
on veremärg,
ja agu noor.

Kui pigihing
on tõrvast süda sees
ja täis saab ring
kui saaki aimab meel.
Lõppematu isu,
täitumatu kihu,
kui nõgine on süda siis must on hunt.

Sõnad: Kuriraivo

Top

Land Full of Stones

On sweat, blood, spite, and pain
A farmstead stands, ravaged by winds
With clenched teeth and cracked lips
A peasant claws furrows into the field

A hardy man, he toils away
Eyes steadfast at his goal
Strength is throbbing in his limbs
But under the rocks there is a land full of stones

Land full of stones – cold, hardened soil
Land full of stones – icy soul inside
Land full of stones – a prison without walls
A heavy burden is the land full of stones

Land full of stones – a cursed place
Land full of stones – in deathly silence
Land full of stones – endless toil
Under the rocks there is a land full of stones

Land full of stones – a cursed place
Land full of stones – in deathly silence
Land full of stones – endless toil
Under the rocks there is a land full of stones

Strides heavy step after step
His gaze is dull but his strength is raw
Callous hands and callous feet
His face has turned grey from the dust

A hardy man, he toils away
Eyes steadfast at his goal
Strength is leaving his limbs
But under the rocks there is a land full of stones

Lyrics: Kuriraivo

Top

Kivine maa

Higist, verest, trotsist, valust
seisab tuultevallas talu.
Hambad ristis, huultes praod,
peremees põllule kraabib vaod.

Rassib kange mees,
siht vankumatu ees.
Jäsemeis tuksleb ramm
kuid kivide all maa kividest on.

Kivine maa - külm kange pind.
kivine maa - sees jäine hing.
Kivine maa - türm seinteta.
Ränkraske taak on kivine maa.

Kivine maa - kui neetud paik.
Kivine maa - surmsüngelt vait.
Kivine maa - töö otsata.
Kivide all on kividest maa.

Kivine maa - kui neetud paik.
Kivine maa - surmsüngelt vait.
Kivine maa - töö otsata.
Kivide all on kividest maa.

Raskel sammul järgneb samm,
tühm on pilk kuid toores ramm.
Rakkus käsi, rakkus jalg,
tolmust halliks tuhmunud palg.

Rassib kange mees,
siht vankumatu ees.
Jäsemeist lahkub ramm
sest kivide all maa kividest on.

Sõnad: Kuriraivo

Top

Sacrificial Shores

Blood bursts – for growth and strength,
Blood bursts – hunger breaks the weak.
Blood bursts – for raw power and riches,
Receive the puny wretched bird.

Blood bursts – for growth and strength,
Blood bursts – hunger breaks the strong.
Blood bursts – for raw power and riches,
Receive our strongest ox.

Blood bursts – blindly mad eyeless mongrel,
Blood bursts – hunger breaks the rest.
Blood bursts – wicked rabid hound,
Bosom bloodied with nursling blood

Drive into forests
Flood of storms
Tempest, gale and rush of thunder
Angst suffocates the soul
Cruelty Brings wickedness along

Lyrics: Kuriraivo

Top

Kahjakaldad

Lahvab verd - Kasvuks ja kanguseks,
Lahvab verd - Murrab nõrkasid nälg
Lahvab verd - Rammuks ja rikkuseks,
Võta vastu tsirk närunenärb

Lahvab verd - Kasvuks ja kanguseks,
Lahvab verd - Murrab tugevaid nälg
Lahvab verd - Rammuks ja rikkuseks,
Võta vastu me tugevaim härg

Lahvab verd - sõgehull silmitu soerd
Lahvab verd - Murrab viimasied nälg
Lahvab verd - võhl kui verine koer,
rüpp rinnatse vereveest märg

Lükka laande
tormivoog
maru, raju, äiksehood
äng kui hinge kinni poob
julmus kurjust juurde loob

Sõnad: Kuriraivo

Top

Steel Frozen in Our Souls

Frozen in our eyes,
Frozen in our hearts,
Frozen in our souls!

Impaled us on stakes,
Tore away our flesh,
Our blood curdled on you!

Harbinger of wicked wolf,
Bellower of words of war,
Empowerment of wounded glory!

Tore open our chest,
Tar-coloured heart,
Froze it into us.

Brought us anger!
Brought us blood!

Brought us false fire,
Anguished darkness,
False name, foreign blood!

In the whirl of mighty winds
Our steel cries echo
Through glory and torment.

Not created by magic,
Not created by gods –
You were created by a simple smith.

Bled dry of blood,
Perished in the glades
From wounds that you struck.

Steel frozen in our souls!

Released our anger,
Endless hatred,
Froze in our flesh!

Rage that still resounds,
Our blood never curdles,
Froze in our hands!

But one day the time will come
When all the torches
Go ablaze from both ends!

Then will Kalev return home
To bring happiness to his children
To bring a new age to Estonians!


Lyrics: Markus/ Fr. R. Kreutzwald

Top

Terast mis hangund me hinge

Hangusid me silmadesse,
hangusid me südamesse,
hangusid me hingedesse!

Ajasid meid roika otsa,
rebisid me liha lahti,
me veri tardus sinu peal!

Kurja hundi kuulutaja,
sõjasõna paisutaja,
haavatud ülluse võimustaja!

Kiskusid me rinna lahti,
tõrvakarva südame,
hangusid meil sisse seal!

Tõid meile viha!
Tõid meile verd!

Tõid meile vale tule,
ängistatud pimeduse,
vale nime, võõra vere!

Suurte tuule keerises
kajavad me teraskarjed
läbi ülluse ja piinade.

Ei sind loonud võluvägi,
ei sind loonud jumalad -
sind lõi lihtne sepamees.

Voolasime verest tühjaks,
kangesime lagendikel
sinu löödud haavadest.

Terast mis hangund me hinge!

Päästsid meie viha lahti,
lõppematu vihkamise,
hangusid me lihasse!

Raev mis kostub siiani,
tardumatu meie veri,
hangusid me kätesse!

Aga ükskord algab aega,
kus kõik pirrud kahel otsal
lausa lähvad lõkendama!

Küll siis Kalev jõuab koju
oma lastel õnne tooma,

Sõnad: Markus/ Fr. R. Kreutzwald

Top

Only Bravery

Yes, the prow of the sailing ship bites the foaming sea
Filled with steel-gray vigour is every man’s soul
When the gusts blow foam-white waves over the heads
The men are not afraid, dread has no meaning for them

When the sea-man’s eye swallows the blood-red dawn
Then free is our spirit and free is our soul

As the boats from the sea-ship settle down on the shore
Every breath draws in the stench of foreign soil
The hands don’t hold swords, the clan bears no spears
But if needed, every fist grips a blade, with power from rage

When the sea-man’s eye swallows the blood-red dawn
Then free is our spirit and free is our soul
The heart feels no fear, we won’t stray from the path
Only bravery seven fathoms and the strength of free men

The brine has soaked my wind-hardened coat
Gales have entangled the stumpy beard that measures the wind

As the sailing ship fades away to the horizon
Every man’s thoughts are with the seaman’s chest –
A handful of soil from one’s own garden
Sharp steel, a piece of bread and a sweetheart’s letter

When the sea-man’s eye swallows the blood-red dawn
Then free is our spirit and free is our soul
The heart feels no fear, we won’t stray from the path
Only bravery seven fathoms and the strength of free men
The heart feels no fear, we won’t stray from the path
Only bravery seven fathoms and the strength of free men

Lyrics: Lauri

Top

Vaid vaprust

Jah, merevahust murdu sööb purjelaeva rind
Täis terashalli väge on iga mehe hing
Kui vahuvalgeid laineid löövad iilid üle pea
ei pelgu tunne mehed, ei hirmu nime tea

Kui veripunast koitu neelab meremehe silm
siis vaba on me vaim ja vaba on me hing

Kui vajub raskelt randa see merelaeva voor
siis võõra ranna lehka veab iga sõõmupaar
Ei toeta käsi mõõka, ei oda hoia klann
ent kui tarvis, haarab tera iga rusik’, raevus ramm

Kui veripunast koitu neelab meremehe silm
siis vaba on me vaim ja vaba on me hing
Ei pelgu tunne süda, ei rajalt eksi samm
vaid vaprust seitse sülda ja vabatmehe ramm

On meresoolast vettind’ minu tuulest paakund kuub
on tormilained räsind’, tüügashabe mõõtmas tuult

Kui silmapiiri poole vaob purjelaeva mast
on igamehe mõtted kus meremehe kast –
üks peotäis mulda oma koduaia alt
vahe tera, tükk leiba ja kiri armsamalt

Kui veripunast koitu neelab meremehe silm
siis vaba on me vaim ja vaba on me hing
Ei pelgu tunne süda, ei rajalt eksi samm
vaid vaprust seitse sülda ja vabatmehe ramm
Ei pelgu tunne süda, ei rajalt eksi samm
vaid vaprust seitse sülda ja vabatmehe ramm

Sõnad: Lauri

Top

The Song of an Old Storyteller

Through deep wombs of blackened forests
The road takes me to unknown lands
It may fall into ravines and then rise again
The traveller’s feet will still find the way.

“Tell me, o storyteller, whence do you come
But no one here will lend you an ear.”

Taverns are full of men who await
Their ears catch the traveller’s words
Their eyes are empty, but their will is strong
Tankards will rise to their cracked lips:

“Today your papers, today your inkwells
Lads with mugs, and the reek of taverns.”

I ate
I fought
Table bent like the innkeeper’s back

Try and sell
Yourself well
As long as your cart-axle can bear

Wait, I will sing until the road brings me yonder
Wait, until daybreak leads me on my way
Daybreak leads me on my way again.

Lyrics: Lauri

Top

Vana jutuvestja laul

Mustavad orgude sügavad süled,
tee viib, kus tundmata vald,
langeb ta nõkku ehk tõuseb ta üles,
üht teed läeb ränduri jalg.

Räägi, oh rännumees, kust sina tuled,
keegi siin täna ei kuula küll sind.

Kõrtsudes mehed ootavad rindel,
kõrv kuulab ränduri huult,
silmis on tühjus ent tahe on kindel,
suruvad kannule kuivava suu.

Täna su paberid, täna su suled
toopide tsurad ja kõrtsitoa ving.

Sain süüa,
sain lüüa,
laud lookas kui kõrtsmiku selg.

Vaid müüa
end püüa
kui kannab veel kaarikutelg.

Oota, laulu löön kui tee toob sinna.
Oota, koidikul on teele minna,
koidikul on teele minna taas.

Sõnad: Lauri

Top

Of Power and Might

A thousand times ago, at the time of sacrificial stones
The forest, it was vast and ruled the land
Its entirety was boundless and fire in our eyes
Its might, it was invincible, and its power grew

All had heard of us
But seldom were we seen
Songs were sung about us
Old grey, the forest-kin

We hold the power and the might

The blacksmith forged a sword, toiled until dawn
Lifted the blade to the sky, and passed on his might
Forged it on in the fire, and its might kept growing
Said proudly that the blood of wolves courses in its veins

We knew whom to look after
And they looked after us
Together we had power
Together we had strength

Lyrics: Markus

Top

Vägi ja võim

Aegu tuhat tagasi ohvrikivide aal
mets see oli üüratu ja valitses maad
ta kõiksus oli piiritu ja meie silmis tuli
ta võim, see oli võitmatu, ja kasvas vägi

Kõik olid meist kuulnud
kuid harva meid näind
Meist laule oli lauldud
va hall, see metsahõim

Meite käes on vägi ja võim

Sepp see tagus külas mõõka, rassis koiduni
tõstis tera taevasse, ja kandus vägi
Tagus tulist edasi ja jõud see aina keris
uhkelt sõnas, et ses voolab hundi veri

Teadsime, keda hoida
ja nemad hoidsid meid
Koos oli meis väge
Koos oli meil võim

Sõnad: Markus

Top

Words of Iron

Words of iron are the voices of the ages
That have been lost from the lips of masters
Wordless forming iron from ore
In the clamour of the pounding hammer

With the power of voiceless words
From the soul of the wise man and the seer
Might is immeasurable
If laid beside it is rootless grief

A sword forged with iron words
Within it the deepest measure of myself
And thus bitter spite was smouldered in iron

Let it grow in the land of iron words
Long embraced within the soul of the land
For immeasurable eons has been resounding
The rumble of the words of iron

Betrayed promises
Are not worthy of a mighty blade
And the land that gave birth to us
Does not bear lies with honour

When you come, come
When you come, come
Come beside us

Lyrics: Markus/ Andrus Tins

Top

Rauast sõnad

Rauast sõnad on aegade hääl
mis on kandunud meistrite huulilt
sõnatult rähast vormitud rauda
vasara tammivas kumus

Hääletult lausutud sõnade väel
teadjamehe ja targema hingest
ramm on mõõtmatu
kõrvale pannes tal juurtetu tusk

auast sõnadel sepistet mõõgal
on sees minu sisima sügavaim mõõt
ja nii rauda kibestud tulitav vahk

Lasta sirguda rauasõnade maal
sama kaua kui maahinges sürreldes
kõland mõõtmatuid igastuid on
rauast sõnade rüsajas kõma

Reedetud tõotuseid
ei vääri väestatud tera
ja maa mis meid sünnitand
ei kanna valet austusega

Kui sina tuled tule-elle
kui sina tuled tule-elle
tule meite kõrva-elle

Sõnad: Markus/ Andrus Tins

Top

Sea and Land

The strength of northern frost
Swells the sails
Bold crew of fellows cut
A path through stormy waters

Toil on the green lands,
The strength of fields fills the womb
A hut in the lap of nightly forests
Waits for a figured belt

The day takes to the sea
The smell of harrow and soil
Night over fields
Drags a tar mesh full of fire

In the salty stormwinds you sense b
The evening flame of distant shores
The minds of brave fellows are sure
We are hailed by the dawn on strange lands

Hey yeah! Man plows the field!
Sweet smelling bread in pocket
Hey yeah! Drags grain ears in her weir
A lass with a smell of roach scales

Lyrics: Lauri

Top

Meri ja maa

Paisub purjedes
põhjamaa pakase ramm.
Raiub rajuvees
teed kangete kaimude summ.

Rassib aledel,
põldude rammu täis rüpp -
ootab kirivööd
öömetsade süledes hütt.

Päev viib merele
äkete lõhna ja muld’.
Öö, peal põldude,
veab tõrvase võrgu, täis tuld.

Tormide soolavas tuules sa aimad -
kaugete kallaste õhtune loit.
Julgete vendade meeled on varmad;
meid tervitab võõramaa päevade koit.

Heiijah! Mees künnab merda -
vammus, magusahajune leib.
Heijah! Veab viljapäid mõrda
särjesoomuste lõhnane neid.

Sõnad: Lauri

Top

The Giant Hero of Ösel

Two famous brothers in Ösel,
Of whom many a tale is told –
Younger Leiger, elder Tõllus,
Who sometimes went on a rampage.

Tõll often went to visit
His brother Leiger in Dagö
Walked through the seawater –
Soela strait does not stop a man.

A barrel full of beer in pocket,
Waves whipping against his shanks
A beam five fathoms long he used for a staff
But not for aid in walking

Tõll was very hungry –
He put a kettle on the fire
And when the broth was foaming,
Tõllus brought cabbages from Dagö.

Foreign invaders
Feared Tõll terribly
They fled immediately
When they heard his name

Before his death Tõllus spoke,
And taught the Ösel folk –
„Bury me into my green glade.
And when war or trouble comes,

Call for me by my grave.
Then I will rise at once!
I will defeat all the enemies,
And help you with my might!”

Lyrics: Lauri/ trad.

Top

Saaremaa vägimees

Saaremaal kaks kuulust venda,
kellest räägitakse mõnda -
noorem Leiger, vanem Tõllus,
kes ka vahest hullust möllas.

Leigrist vennal Hiiumaal
Tõll käis võõrsil igal aal.
Sammus läbi mereveesta -
Soela väin ei pea ju meesta.

Taskus õlut täis pool vaati,
lained käisid vasta kooti,
viiesüldne palk old kepiks
aga mitte käima-abiks.

Oli Tõll vast näljane -
pani liha tulele
ja kui leem ju vahtu lõi,
Tõllus Hiiust kapsid tõi.

Tõllu väga kartsivad
võerad maaletungijad -
põgenesid sedamaid
kui ta nime kuulda said.

Enne surma rääkind Tõllus,
Saare rahvast õpetanud -
matke mind mu rohuaeda.
kui teil sõda ehk muud vaeva,

hüüdke mind mu haua juures.
Siis ma tõusen kohe üles!
Tahan vaenlased kõik võita,
oma rammuga teid aita!

Sõnad: Lauri/ trad.

Top

Until I Arrive at Home, I’m on a Distant Road

Such is the heart of the old sea-hound
It’s as bitter as brine
A life of hard toil makes
Blood boil in my veins

Hey-yeah, three miles to go
Hold the sails, man of iron
Hey-yeah, three miles to go
Until I arrive at home, I’m on a distant road

Thus upon the Northern Sea
You will forget everything inside
And in your wise heart,
You’ll know everything that’s ahead

Hey-yeah, two miles to go
The shore is distant, the mind is strong
Hey-yeah, two miles to go
Until I arrive at home, I’m on a distant road

A misty haze in your eyes
You seadog with an iron soul
And when you’ll arrive at home you know
The longer path is still ahead

Hey-yeah, one mile to go
Hold the sails, an iron mind
Hey-yeah, one mile to go
Until I arrive at home, I’m on a distant road
Until I arrive at home, I’m on a distant road

Lyrics: Lauri

Top

Kuni pole kodus, olen kaugel teel

Nii on süda merehundil
kui on meri soolane
raudraske elu sunnil
mul veri soontes keeb

Hei-jah, kolm miili veel
hoia purje, raudne mees
Hei-jah, kolm miili veel
Kuni pole kodus, olen kaugel teel

Nii Põhjamere pinnal
sa unud kõik mis sees
ja oma urmel rinnal
tead seda, mis veel ees

Hei-jah, kaks miili veel
kaugel kallas, raudne meel
Hei-jah, kaks miili veel,
Kuni pole kodus, olen kaugel teel

Su silmis hägus haju
raudhingne meremees
ning tead, kui jõuad koju
on pikem tee veel ees

Hei-jah, üks miil veel
hoia purje, raudne meel
Hei-jah, üks miil veel,
Kuni pole kodus, olen kaugel teel
Kuni pole kodus, olen kaugel teel

Sõnad: Lauri

Top

This is the Land

I was born from Raudna’s clay eye
And my eyes and heart are made
From the coarse sands of lake Võrtsjärv.

My home is with the awaiting nights of groves
In the colourful belts of maidens
And in Võhandu’s primeval womb.

I am the limestone in Kuusalu’s stone fence
The murmur of Karula woods
And the wisdom of Valma’s old waterways.

My heart is in the thick tar of boats
And the ringing of rye on the fields
I am the rumbling silence of barrows

This is the land
That invigorates the soul
This is the land
The barn of my grains

This is the land
Where I stand up straight
My home, my heart, my fathers’ stead

I was born from Raudna’s clay eye
And my eyes and heart are made
From the coarse sands of lake Võrtsjärv.

My home is with the awaiting nights of groves
In the colourful belts of maidens
And in Võhandu’s primeval womb.

I am the limestone in Kuusalu’s stone fence
The murmur of Karula woods
And the wisdom of Valma’s old waterways.

My heart is in the thick tar of boats
And the ringing of rye on the fields
I am the rumbling silence of barrows

This is the land
That invigorates the soul
This is the land
The barn of my grains

This is the land
Where I stand up straight
My home, my heart, my fathers’ stead

Lyrics: Lauri

Top

See on see maa

Olen sündinud Raudna savisest silmast,
ja Võrtsjärve karedast liivast
on saanud mu silmad ja süda.

Mu kodu on hiiede ootavais öödes,
on neidude kirivais vöödes
Ja Võhandu ürgvanas üsas.

Olen Kuusalu kiviste aedade paas
ja Karula kohisev laas,
Valma vanade veeteede tarkus.

Mu süda on paatide tumedas tõrvas
ja põldude rõkkavas rügas,
olen kalmete kõmisev vaikus.

See on see maa
mis tarmu toob hinge,
see on see maa,
mu viljade ait.

See on see maa
kus selg seisab sirge,
mu kodu, mu süda, mu isade paik

Olen sündinud Raudna savisest silmast,
ja Võrtsjärve karedast liivast
on saanud mu silmad ja süda.

Mu kodu on hiiede ootavais öödes,
on neidude kirivais vöödes
Ja Võhandu ürgvanas üsas.

Olen Kuusalu kiviste aedade paas
ja Karula kohisev laas,
Valma vanade veeteede tarkus.

Mu süda on paatide tumedas tõrvas
ja põldude rõkkavas rügas,
olen kalmete kõmisev vaikus.

See on see maa
mis tarmu toob hinge,
see on see maa,
mu viljade ait.

See on see maa
kus selg seisab sirge,
mu kodu, mu süda, mu isade paik

Sõnad: Lauri

Top

See You on the Battlefield!

We come like the sons of winds
We fight like blood brothers
Daughters conjuring the rigor of iron
Cairns rigid with cold

Today we go to fight
Through sacred groves, through forests
To temper iron in fire,
To yoke it to blood!

Our lands are boggy forests
Wrists born from iron,
Senses born from wolves
Hearts born from stone.

Today we go to fight
Through sacred groves, through forests
To temper iron in fire,
To yoke it to blood!

There our steelfire goes aflame,
There steel has frozen in our souls,
There all the woodwraths meet,
The sons and daughters of northern winds!

Today we go to fight
Through sacred groves, through forests
To temper iron in fire,
To yoke it to blood!

Lyrics: Markus

Top

Lahinguväljal näeme, raisk!

Tuleme kui tuultepojad,
võitleme kui verevennad,
raua rangust loitsvad tütred,
külmast kanged kivikalmed.

Täna lähme võitlemaie,
läbi hiie, läbi laane,
rauda tules turjastama,
verele ikestama!

Soisest metsast on me maada
rauast sündind randmeida,
susist sündind meele’eida,
kivist sündind südameida.

Lähme täna võitlemaie,
läbi hiie, läbi laane,
rauda tules turjastama,
verele ikestama!

Sääl loitma löönd me terasetuli,
sääl terast mis hangund me hinge,
sääl kokku saand kõik metsavihased,
need põhjatuulte pojad ja tütred!

Lähvad täna võitlemaie,
läbi hiite, läbi laante,
raudu tulle turjastama,
verele ikestama!

Sõnad: Markus

Top