Main News Gigs Band Albums Lyrics Video Promo Contact
Karjajuht Back
2014/10227 Spinefarm Records
     

1. Külmking
2. Together
3. This is the Land
4. Black Wolf
5. Steelforged Path
6. Night
7. In the Bellies of Barrels
8. Savage Blood
9. Wall of Death
10. From Dust
11. Pack Leader
12. Talisman
 

Karjajuht

 
Külmking

Force the fangs in
Force the fangs in deep
Force the claws in
Force the claws in deep

Ravenously rend the flesh
Devour, swallow, gobble as you can
Rend sinews with a savage force
With witchery from carrion you resurrect

Strike him, crud
Strike him, crud

Force down the soul
Force down the soul deep
Trample underfoot
Trample underfoot deep

Turn iron blade to kill
Cold knife edge to gut
Thunder-clap stops the evil
Lightning strikes it down

Eye for eye
Rage for rage
Soul for soul
Death for death

Lyrics: Kuriraivo

Top

Külmking

Suru kihvad sisse,
suru kihvad sisse, jõuga!
Suru küüned sisse,
suru küüned sisse, jõuga!

Rebi liha lahti aplalt,
õgi, neela, kugista kuis jaksad,
rebi sooned metslase jõuga,
raisast elajaks saad nõiduse nõuga.

Äsa talle raisk!
Äsa talle raisk!

Suru hinge peale,
suru hinge peale, jõuga!
Sõtku enda alla,
sõtku enda alla, jõuga!

Relvaraua käänad tapma,
tapriteraga end rap’ma,
vägevam kui peatab kurja,
pikse kärgatusest leiad surma.

Silm silma vasta.
Raev raevu vasta.
Hing hinge vasta.
Surm surma vasta.

Sõnad: Kuriraivo

Top

Together

When you’re raw, soul still young
Eyes still near the ground
Shape yourself steadfast, so that fervour
Will not rush out too soon

Once your beard is grey
Hair takes on a silver colour
Then you’ll get your wits together
Wisdom to your temples

Our brothers, sisters
Maidens and greybeards
Come together once again
Two feet fast to the ground
We have the time

Let’s come together, then we’ll do
When hearts within us are
Like wolves, hardened no doubt
But honest for all of time

If your soul is frosty
We will make some heat
If there’s fire, glow of flames
Calmness you will find

Tonight with trust
We’ll clench our hands
Keep us, and a dawn will rise
And you’ll walk the true path

If your roots are deep
You know where you come from
Happiness will come
A steadfast homestead too


Lyrics: Lauri

Top

Lööme mesti

Kui on toorus, hinge noorus,
maadligi kaeb silm,
vormib varmaks, et ei tormaks
liig vara sinu ind.

Kui on parda härmakarva,
juus on hõbehall,
liidab taipu panipaiku,
tarkust oimu all.

Meie vennad, sõsarad,
noorikud ja hallid pead,
kokku tulla taas,
kaks jalga maas,
aeg selleks antud.

Lööme mesti, siis on hästi
kui on süda sees
hundimõõtu, veidi paakund,
aus kuid igavest.

Ehk on pakast hingelakas,
lämbust loome taas.
Kui on lõõma, leegikuuma,
kainust kõigilt saad.

Täna öösel ühte lööme
kindlalt oma käed.
kui meid hoiad, päev sul koidab,
õiget rada läed.

Kui on juured mullapõues,
tead kust oled tulnd,
siis on õnned meie õuel,
kindel kodukund.

Sõnad: Lauri

Top

This is the Land

I was born from Raudna’s clay eye
And my eyes and heart are made
From the coarse sands of lake Võrtsjärv.

My home is with the awaiting nights of groves
In the colourful belts of maidens
And in Võhandu’s primeval womb.

I am the limestone in Kuusalu’s stone fence
The murmur of Karula woods
And the wisdom of Valma’s old waterways.

My heart is in the thick tar of boats
And the ringing of rye on the fields
I am the rumbling silence of barrows

This is the land
That invigorates the soul
This is the land
The barn of my grains

This is the land
Where I stand up straight
My home, my heart, my fathers’ stead

Lyrics: Lauri

Top

See on see maa

Olen sündinud Raudna savisest silmast,
ja Võrtsjärve karedast liivast
on saanud mu silmad ja süda.

Mu kodu on hiiede ootavais öödes,
on neidude kirivais vöödes
Ja Võhandu ürgvanas üsas.

Olen Kuusalu kiviste aedade paas
ja Karula kohisev laas,
Valma vanade veeteede tarkus.

Mu süda on paatide tumedas tõrvas
ja põldude rõkkavas rügas,
olen kalmete kõmisev vaikus.

See on see maa
mis tarmu toob hinge,
see on see maa,
mu viljade ait.

See on see maa
kus selg seisab sirge,
mu kodu, mu süda, mu isade paik

Sõnad: Lauri

Top

Black Wolf

Still hungry
The snout that has preyed
Still wet with blood
And the dusk is young.

The hunt goes on
Blood-shot eyes pursue
Foam dripping from the mouth
The prey gripped by fear.

Still hungry,
The snout that has preyed
Still wet with blood
And the night is still young.

The track has been found
But bloodlust is a burden
No matter how slender
Or stout the prey.

Still hungry,
The snout that has preyed
Still wet with blood
And the dawn is still young.

Pitch black
The tarred heart within
And the circle is complete
When the senses feel the prey.
Insatiable hunger
Endless urge
If soot fills the heart the wolf is black.

Lyrics: Kuriraivo

Top

Must hunt

On ikka nälg,
äsja murdnud koon
on veremärg,
ja eha noor.

Nüüd jätkub jaht,
taas seirab verev silm,
suust nõrgub vaht
ja saaki haarab hirm.

On ikka nälg,
äsja murdnud koon
on veremärg,
ja öö on noor.

Taas leitud jälg,
kuid verenälg on taak,
ükskõik kui närb
või tummine on saak.

On ikka nälg,
äsja murdnud koon
on veremärg,
ja agu noor.

Kui pigihing
on tõrvast süda sees
ja täis saab ring
kui saaki aimab meel.
Lõppematu isu,
täitumatu kihu,
kui nõgine on süda siis must on hunt.

Sõnad: Kuriraivo

Top

Steelforged Path

The shout of brothers that flares the sky
Calls us as one
To a never-failing place
That voice that brings us together

Might has been given to swear an oath
Carries us two
Grants us courage
On the path that gives us our soul

Shoulders straight, line up our steps
Promises us power
Removes all doubt
To tread all together

To walk upright, deny all slander
We step ahead
Cast off all chains
What preserves is an never-waning tale

One path
One road
One soul

One heart
One stride
One line

One word
One voice
That keeps you

One strength
That protects you

Holler now, holler now,
Holler, gnarled man, roar and rumble!

Holler now, holler now,
Holler, skirt, roar and rumble!

Lyrics: Kuriraivo, Markus, Lauri

Top

Terasest taotud tee

Vendade hüüd mis taevasse loitleb,
ühte meid hõikab
kindlasse paika,
hääl mis meid kokku toob.

Vägi on antud, et vanduda tõivu,
kahte meid kannab,
julgust meil annab
teel, mis me hinge loob.

Turi mis toena sammu meil sätib,
väge meil tõotab,
kahtluse kaotab
astuda üheskoos.

Kindlana käia, trotsida laimu.
Astume ette,
laastame ikke.
Alles jääb lugu mille vägi ei kao.

Üks rada.
Üks tee.
Üks hing.

Üks süda.
Üks samm.
Üks rind.

Üks sõna.
üks hääl
mis hoiab Teid.

Üks jõud
mis kaitseb just sind.

Ürga perra, ürga perra,
ürga, jändrik, jaura-möura!

Ürga perra, ürga perra,
ürga, undruk, jaura-möura!

Sõnad: Kuriraivo, Markus, Lauri

Top

Night

Ground soaked with blood
When the arms fall down
When the giant club
Falls down from the hands.

Ground soaked with blood
When the arms fall down
Wolfheart will not surrender.

Only one of us
Will see the dawn
When night-heavy feud gods
Bring together the battle.

Only one of us
Will see the dawn
Wolfblood will not surrender.

The blaze of Sakala’s
Barrage will not yet fade
But the iron grey ranks are gnawed
By the night, that wearisome sword.

Lyrics: Lauri

Top

Öö

Maa verest nõrub,
kui rüpes käed
ja kiiora vainul
põrub maha käest.

Maa verest nõrub,
kui rüpes käed.
Ei vannu alla sute süda.

Meid üks on siin vaid
kes koitu näeb,
kui öörasked vaimud
viivad kokku väed.

Meid üks on siin vaid
kes koitu näeb.
Ei vannu alla sute veri.

Ei lange veel Sakala,
turmtule lõõsk,
sööb raudhalle ridu
öö - terasest mõõk.

Sõnad: Lauri

Top

In the Bellies of Barrels

On a summer evening
I did rub my chin
Need to go back to the cabin
And bring out a large barrel

Oil I poured in the lantern
There was no time to wait
Strike a match and lighten
That half-snuffed wick

Now in sauna I put down
One huge oaken barrel
Chased out all the women
So that there’ll be no harm

Hops and malts a-plenty
Some marsh weeds in as well
A few branches of juniper too
A cuckoo led my way

Beaming faces all around
Sparkle in their eyes
Weeks must still go by
No one can keep a-still

Iron hoops are rattling
Perhaps we tapped it too soon
But no matter, our old geezers
Will enjoy it all the more

Sing the ale and mead and stout
Barley is brewing in barrelling bellies
Mead is brewing and ray-ra-ra-ra
In barrelling bellies ruy-ra-ra-ra

Lyrics: Lauri

Top

Tõrrede kõhtudes

Suveõhtul salatsi
sügasin ma lõuga,
tarvis tarre tagasi
tulla suure nõuga.

Õli lampi kallutin,
oota’ polnud mahti,
tikutulel ärgitin
poolärkustund tahti.

Tammelauast tünni lõin
saunaruumi maha,
eided tarest välja ain -
et ei tuleks paha.

Humalaid ja linnakseid,
kailu omajagu,
sekka kadakaid veel tõin,
laanes kukkus kägu.

Muhelus on meeste näos,
silmades on säde,
nädalaid veel oota’ vaos
keegi meist ei läbe.

Rauavitsas ragin sees -
sai vist veidi rõhke,
tühja sest, saab külamees
sellevõrra lahkem.

Kivivirre kalja ja lauludelaar,
tõrrede kõhtudes kesvaveetaar.
Kivivirre kalja ja rai-ra-ra-raa,
tõrrede kõhtudes rui-ra-ra-raa.

Sõnad: Lauri

Top

Savage Blood

Let us awaken our will to fight
Through stormbreakers goes the path of life
To suffer with downcast eyes is repellent
For the blood of wolves lives within the sword we bear

Life is not for you to wail away
Stand on your feet and fight back
Chains and whips will not find us
Stand upright with pride, lest wolves strike you down

Our mind is strong
Our force is strong
Our might is strong
Our backs are one
No one’s slaves are we

Lyrics: Markus

Top

Metsalase veri

Ajagem üles oma võitlusmeel,
läbi murdlainete kulgeb elutee.
Kannatada silmad maas on võikalt võõras
sest huntide veri elab meie kantud mõõgas.

Elu pole antud ära halada,
seista tuleb jalgel ja vastu hakata!
Ahelal ja piitsal pole paika meie turjal,
selg uhkelt sirgu sest hunt on loodud murdjaks.

Meil on kindel meel!
Meil on kindel hoog!
Meil on kindel jõud!
Meil on seljad koos,
ei kellegi orjad me.

Sõnad: Markus

Top

Wall of Death

Graves dug alongside death
In the wombs of rusted bogs
These meadows no longer hear the songs
And greybeards are stricken with grief

Eyes full of sun, stomped down to dust
Before the sky sees the dawn
Arms and feet raw in blood and chains
That the pyres of corpses will see.

On top of blood-red piles the wall is founded
On the suffocating mists of springs
Here cursed are the low roots of earthen souls
Waste them away in marsh weed daze

Pale mounds of skulls under the ramparts
Are covered in crimson blood
Blonde curls and grey beards
Buried in peat-bog fields

This town stands mute, silent and steadfast
Not a living soul haunts the streets
Only the gusts of marsh winds and cries of crows
Carry memories of earth-worn people

These walls are piled up by the dead
And more dead to cast them down
Now the days of the death wall are numbered
Even before dawn strikes the sky

Wall of death Harsh and cold
Wall of death Deathly pale
Wall of death Faith flees
Wall of death Grief comes

Lyrics: Lauri

Top

Surmamüür

Surmaga kahasse kaevati hauda
roostetand laugaste üska,
noil nurmedel laule enam ei laulda,
hallid habemed tunnevad tuska.

Silmad, täis päeva, seal tambiti kalmu,
enne kui taevas näid koitu.
Vaid raudrõngas käsi ja veristet jalgu
ja korjuste põlengupaiku.

Verisel vaiadel valati müüri
lätete lämbesse uttu,
siin manati maahinge madalaid juuri,
et kailude uimades kuhtuks.

Kalk kolpadekuhi all müüridevalle
on purpurse verega kaetud,
seal kiharaid valgeid ja pardasid halle
on turvaste tandrile maetud.

See linn seisab tummalt, on vaikides visa,
ei elavaid tänavail kohta,
vaid sootuule voog ja kaarnate kisa
toob meenutust muldvanast rahvast.

Need vallid on koolnutel kõrgusse laotud
ja koolnutel raiutaks maha,
nüüd siin surmamüüri päevad on loetud,
veel enne kui taevas näed eha.

Surmamüür külmkalge.
Surmamüür kalmvalge.
Surmamüür viib usku.
Surmamüür toob tuska.

Sõnad: Lauri

Top

From Dust

Don’t
Wait for crops to ripen
Grab with calloused palms

Gnaw
Your coarse bread
Clutch with crusted hands

Know
The crops you gnawed are not winnowed
Grain that sprouts from your grave

Soon
In aspen groves
Your eyes too will turn to dust

Dust you are born from dies with the autumn
Ploughing the ashes in spring
Dust you are born from dies with the autumn
Harvest from slash and burn

Listen
Feel the wisdom from the wellspring
Measure with tired eyes

Swig
The vigour of a frosted wellspring
Swallow with your cracked lips

Look
This shimmering trickle
That will be you in this frozen spring

Wait
Among the redness of lindens
Rain carries away the haze of old age

Lyrics: Lauri

Top

Mullast

Ära,
oota valmivat vilja,
koreda peoga ahmad.

Jära,
oma karedat leiba
mullaste kätega kahmad.

Tea,
vilja vitsutud sarjus
tera, mis tõusnud su kalmust.

Pea,
hiiehaabade varjus
saab maamuld sinugi silmast.

Su sünnimuld sinuks saab sügise surmas,
kevade kütise künd.
Su sünnimuld sinuks saab sügise surmas,
alede aimata and.

Kuula,
aima allika taidu,
väsinud silmaga mõõdad.

Rüüpa,
oma jääkirmes taigu
mõranend huultega haarad.

Vaata,
saab kevade külmas
sinuks see sinetav sire.

Oota,
viib pärnade punas
vihm viimase vanadusvine.

Sõnad: Lauri

Top

Pack Leader

When iron cleaves, death follows
One thing we know: back to back we stand
Defying tempest and gale, tar and fire
Our crowd is strong as iron

Coins will not purchase honour
One thing we know: merit earns us our leader
The sight is clear, the tribe is united
Among our kin the people and power are one

The pack keeps together, we will not be struck down
Shoulder to shoulder, back to back

Pack leader, we are without fear
Pack leader, we are undefeated

Lyrics: Kuriraivo

Top

Karjajuht

Kui rapib raud, surm kannul käib,
üks kindel on, selg selja taga toetab teid.
Tuisku ja tormi, tõrva ja tuld
trotsides on raudkindel me murd.

Kuldraha eest ei osta au,
üks kindel on, et teenitud on juhi nõu.
Selge on siht kui ühtne on hõim,
meie klannis üks on rahvas ja võim.

Kari püsib koos, meid ei murta maha,
õla kõrval õlg, selg selja taga.

Kartmatuks teeb hõimu karjajuht,
võitmatuks teeb hõimu karjajuht.

Sõnad: Kuriraivo

Top

Talisman

There is a talisman within my soul
Whether near or far on my journey
Radiates light
Smoulders warmth
Shines might into my mind

Under my coat, but over it too
The spirit that fills the air and the skies
Wishes you well
Mindful of you
The fountain that nourishes life

Most of me I must leave behind
Once the time has come to part
I know you are waiting
Supporting in thought
I know that you are there for me.

Lyrics: Kuriraivo

Top

Talisman

Kaasas talisman on hinges sees,
lähedal või kaugel rännuteel,
valgust kiirgamas,
soojust miilamas,
vaimu sisse väge hiilgamas.

Peidus kuue all, kuid mitte vaid,
õhku, ilmalaotust täitev vaim,
head sul soovimas,
ikka hoolimas,
elujanu toitev allikas.

Suur on osa mis must maha jääb,
teeleminemise aeg kui käes.
Tean sind ootamas,
mõttes toetamas.
Tean, et oled mulle olemas.

Sõnad: Kuriraivo

Top