Main News Gigs Band Albums Lyrics Video Promo Contact
Katk kutsariks Back
2019/10232 Metsatöll
     

1. Before
2. Plague Coachman
3. Ebavere
4. Strong as Iron
5. The Ballad of Red Ribbons
6. Teeth of Winter
7. Root of Evil
8. The Pledge
9. Woodwrath 4
10. Woodwrath 4
11. Defending sacred home groves
12. Lemming’s Lullaby
 

Katk kutsariks

 
Before

Here is the land where iron was born
Land of bogs, of old gaffers
Among failed fields.

Things unsung still remain here
In times bygone in sacred grove
A gate was left open.

The folk here are as old as springs
Eyes pure and clear
As life was before.

Fykes unclaimed by the villages
Debt of blood, the toil of ancestors
Will be borne by their sons.

(Lyrics: Lauri)

Top

Toona

Siin on maa, kus on sündind rauda,
rabamaa, taatide maa,
kesk ikald põlda.

Laulmata siin lauluks mõnda,
hiielas möödunud aal
jäi värat valla.

Kui allikad siin rahvas vana,
silmapaar selge ja klaar
kui elu toona.

Nõudmata jäi küla mõrda,
verevõlg, vaarisatöö
jääb poegel kanda.

(Sõnad: Lauri)

Top

Plague Coachman

A sleigh brought a corpse to our village today
Frost-covered gelding snorting in front.
Cold body, soul stuck in the underworld
Plague itself was the driver.

Our villages still were feasting
When gutters were filling with blood.
When mist covered the cottage
A merry song was still sung by the bard:

“Silenced was your bleak face
Cold, silent rune of death on the mouth.
Wretched man was extinguished
Debt of blood paid at the deathly month.”

And the white hair of maidens
Was adorned by a wreath of summer flowers.
Birches adorning the rooms
Earthen floor was sipping the mead.

Knife behind back
Cast him out
Cut his bridle
Gut this deathly plague, fast!

Knife behind back, soil in the lap
Cast him out, spit fire
Cut his bridle, stay silent
Gut this deathly plague, fast!

Soil in the lap,
Cast him out, spit fire,
Cut his bridle, soil is soil
Gut this deathly plague, fast!

A pale stranger then stepped inside
A wide smile was playing in his face.
Without asking, like a thief
Slammed the corpse in the middle of the floor.

“Don’t come” is too late to now say
Once you’ve asked death to come in.
The moment was let by
And wild revelry cannot now fade.

(Lyrics: Lauri)

Top

Katk kutsariks

Regi täna me külla tõi koolnu,
ruun härmas korskas ta een.
Külm keha, manalan naaldnu.
Katk ise oll' ajajaks eel.

Me külades peeti veel pidu,
juba räästatest jooksis kui verd,
mattis tare udu,
laulu lõbusat laulis veel bard:

“Jäi vaiki su kalestund pale,
suul vaikuse külm surmaruun.
Kustus inimvare,
lõppis verevõlg koolnukuun.”

Ja neidude kiharaid valgeid
ehtis kevadelillede pärg.
Toas ehteks kased,
mõdu rüüpas põrandamuld.

Väits taga selja,
tõrju ta välja,
raiu ta valjad,
rapi taa kooljakatk tuhatnelja!

Väits taga selja, rüpes muld,
tõrju ta välja, sülga tuld,
raiu ta valjad, suudel sulg,
rapi taa kooljakatk tuhatnelja!

Väits taga selja, rüpes muld,
tõrju ta välja, sülga tuld,
raiu ta valjad, muld on muld,
rapi taa kooljakatk tuhatnelja!

Lävel astus siis kõhetu võõras,
suul mänglemas naeratus lai.
Küsimata, kui varas,
katk koolnu kesk põrandat lõi.

“Ära tule” oli hilja nüüd öelda,
surm sisse kui palutud sai,
hetk lastud mööda
ja pöörane pilgar vaibuda ei või.

(Sõnad: Lauri)

TopThe dignified soultree has been broken into splinters
By an ignoble hand and only its wreck remains.
Sucked soulless by a corrupt power
Shamelessly defiled is the face of mother earth.

Only a raven laments over the bleak wasteland
No body finds shelter here from the winds.
No solace from sorrow can be found here
Nothing here reminds of our one-time grove.

When the gluttonous suffocate from greed
There is no lament when they fade into the grave.
What was haughtily plundered shrivels
And disappears into the wind as mist and dust.

Cursed be this breed of the greedy
Their alien words and alien stories.
Under bloody dew smoulders the soil.

The place that is sacred can blossom again
Be filled with peace and suffused with vigour
In the song of nature and roar of the forests
Years and centuries though it may take time.

(Lyrics: Raivo)

Top

Ebavere

Väärikas hingepuu on vääritu käega
pilbasteks purustet ja jäänud vaid vare.
Hingetuks imetud on kõlvatu väega,
rüvetatud häbitult me maaema pale.

Kõnnumaal kõledal kui kaaren vaid kurdab,
tuulte eest varju ihu ei leia siit.
Leina eest lohtuma siia ei tulda,
miski ei meenuta me kunagist hiit.

Aplate sugu kui ahnusest lämbub,
itku ei kosta kui kääpasse vaob.
Uhkuses riisutu siis tühiseks kärbub,
uduna ja tolmuna see tuulde nüüd kaob.

Siunatud saanud see aplate sugu -
võõras neil sõna ja võõras neil lugu.
Verises kastes vindub muld.

Puhkeda saab jälle paik mis on püha,
täituda rahuga ja valguda väega.
Looduse laulus ning metsade mühas,
aastaid ja sadu küll võtab see aega.

(Sõnad: Raivo)

Top

Strong as Iron

For long years
The land yearns rain
Drought torments strength
In our lands.

The land now demands
Rain that waters
But the whirlwind pours
Down nothing but gruelling blood.

Men like oaks
Not bent by the wind
Stand like the pledge
Which keeps our kin.

Steel sprouts
Grows into the soul
Stands like the forest
People tough as iron.

Slash and burn
Smash and break
Cut and wreck
While you are alive.

Hack and burn
Slash and cut
Break and smash
While you have strength.

Today this land
Will be doused in blood.
Vengeance smoulders
Embers have been blown into a fire again.

Again this land
Will be doused in blood.
Vengeance smoulders
Embers will become flames.

It is time for us to be one again.
We will triumph!

(Lyrics: Lauri)

Top

Kange kui raud

Aastaid ju ammu
maa nõuab sadu,
piinab põud rammu
meie maa valdus'.

Nõuab nüüd maa
vihma mis kastab,
vihur kuid valab
kasteks vaid ränka verd.

Mehed kui tammed,
tuules ei paindu,
seisvad kui vanne -
hoiab me hõimu.

Idaneb teras,
kasvab raud hinge,
sirgub kui laas
rahvas kange kui raud.

Rapi ja raada,
purusta ja murra,
lõika ja lõhu
kuniks on elu.

Raiu ja purusta,
raada ja rapi,
murra ja lõika
kuni veel jõuad.

Täna see maa
verega kastetud saab.
Hõõgub kättemaks,
süsi on õhutud leekideks lõkkele taas.

Taas see maa
verega kastetud saab.
Hõõgub kättemaks,
süsi siis leekideks saab.

Meil aeg on olla üks.
Elagu võit!

(Sõnad: Lauri)

Top

The Ballad of Red Ribbons

Night hides the cold and silent water
Deep in the bog pool illusive eyes
Lure and call like an enchanting maiden
To walk along the mossy forest paths.

“Walk after me, my hair is white
My eyes are clear and my hips are soft.
The path back home now becomes unknown
The charms I have cast at your neck like a leash.”

“Your hair smells fresh like dew-covered hay
Your lips are red like purple wine.
But ribbons they are red around my wrists
Your witchery, enchantress, will never get to me!”

“Look how soft is the ground in the bog
You could embrace me there all night long.
But allow me now to take off your garb
I will take your ribbons and let loose your belt.”

“The flame in your palm is like a predator’s eye
The curve of your breasts like a churchyard grave.
Your spells, seductress, will not pull me from my path
Go back to the bog while you still have time!”

Cold and silent blood on the swamp-moss
Bogtomb witch scrapes flesh from the bones:
“Your ribbons red I don’t care for too much
I will just throw them away, you know.”
“Your ribbons red I don’t care for too much
I will throw them away you should know!”

(Lyrics: Lauri)

Top

Ballaad punastest paeltest

Öö peidab külma ja tumma vett,
lauka sees sügaval on silmade pett,
meelib ja kutsub kui hurmav neid
kõndima sammaldunud rabametsateid.

- “Kõnni mu järgi, mul valge on juus,
selge on silm ja pehme on puus.
Kodutalu-rada sulle võõraks nüüd jääb,
minu lausutud loitsud sul kaelas kui lõõg.”

- “Su juus lõhnab värskelt kui kastene hein,
su huulede puna on kui purpurne vein.
Kuid paelad, need on punased mu randmete peal,
su nõidus, va võhl, nii mul ligi eal ei saa!”

- “Vaata kui pehme on laukane pind,
emmata võiksid sääl öö läbi mind.
Kuid luba mind, ma aitan sul seljast nüüd rüü,
päästan sinu paelad ja võtan sinu vöö.”

- “Leek sinu peos on kui kiskja kulm,
su rindade kumerus kui kirikaia kalm.
Su loitsud, va kaldun, ei mana küll mind teelt,
sest laukasse kao, kuni aega on veel!”

Soosamblal külma ja tumma verd,
kontidelt liha kaabib soohaua nõid:
- “Su paeladest punastest ma palju ei pea,
ma viskan need lihtsalt, kus juhtub, sa tea.”
“Su paeladest punastest ma palju ei pea,
need viskan, kus juhtub, sa tea!”

(Sõnad: Lauri)

Top

Teeth of Winter

A life falls, screams on the ground
Like a mindless cur
Cuts indiscriminately again.
The fallen, I know
By name
Every one of you and must
Carry you in my soul.

I remember every one of you
Like my own brother
Among icy frozen shards
I curse: “Teeth of winter!”

Without asking the winter has taken
The best of our brothers
The howling goes silent
And the frost covers the victims.

Winter breaks its teeth, and the forest
Which has been hewn down
Springs up again
The roar of these forests resounds
Over the land.
The fallen, I know
By name
Every one of you and will
Carry you in my soul.

(Lyrics: Lauri)

Top

Talvehambad

Langeb hing, karjub maas
kui sõge peni,
rapib valimata taas.
Langenud, teid tean
nimepidi
ma igaüht ja pean
teid hinges kandma.

Mäletan igaüht teist
kui oma venda ma,
hangund rühkmeist
ma nean: “talvehambad!”

Palumata on võtnud talv
me vendi paremaid,
vaikib ulv
ja külm kätkib ohvrid.

Talv murrab hambad, laas,
mis on raiut,
tärkab taas -
nende metsade müha kaigub
üle maa.
Langenud, teid tean
nimepidi
ma igaüht ja jään
teid hinges kandma!

(Sõnad: Lauri)

Top

Root of Evil

Who wrung the freak into flock
Wicked ghoul into cradle
Sweet poison into berries
Strange spite into groves?

Forced the gleam of eyes
Into insipid angst
Malicious mind into rank
Wolf in sheep’s clothing.

Falsehood grows into truth
Hearers hear in their ears:
“Lash flesh into welts!”
Maddened masses shout:

“Burn–flesh!
Burn–anger!
Burn into ashes in a sea of flames
Choke in boiling blood!”

“Savage!
Damner!
Poisoner!
Accurser!
Destroyer!
Root of all evil!”

(Lyrics: Raivo)

Top

Kurjajuur

Kes väänas värdja karja,
kurja koolja kiike,
meela mürgi marja,
võõra vimma hiite?

Vaimu vaeseks ängiks
silmasäde sundis.
Õela meele vängeks
lambanahkseks hundiks.

Tõetu tõena sirgub,
kuuljad kõrvu püüdvad:
“Ihu vermeiks vihu!”
Hullund massid hüüdvad:

“Põle-Liha!
Põle-Viha!
Põle tuhaks leegi meres,
lämbu keevas veres!”

“Metslane!
Kaetaja!
Mürgitaja!
Siunaja!
Hävitaja!
Kõige kurja juur!”

(Sõnad: Raivo)

Top

The Pledge

It is time again
To walk the path
In unbroken truth
Our force undefeated.

Here stand
The lines of our brothers and sisters
Where the sacred grove is
Behind old pine trees.

Straight-backed kin
Did not come to beg
Our might and our strength
Did not ask for forgiveness
Ever!

Straight-backed kin
Did not come to plead
But to give what we can
What promised in the vow.

An oath keeps us together
Our vow is sacred –
To protect our land
Until we have kept our freedom
Again!

It is time again
To walk the path
In unbroken truth
Our force is invincible!

Our mind and spirit
Are a force with iron weapons
We have one soul
Which sees freedom!

Firm mind and spirit
Are a force with iron weapons
We have one soul
Which sees freedom.

Stand firm
Our mind and spirit
Are a force with iron weapons
We have one soul
Which sees freedom.

Stand firm, our kindred!

(Lyrics: Lauri)

Top

Tõiv

Taas aeg on käes
meil sammuda teed,
murdmatus tões
on võitmatud väed.

Seisavad siin
meie õdede-vendade
read, kus on hiis -
taga vanade mändide.

Sirgselgne hõim
ei paluma tulnud,
me jõud ja me võim
ei andestust anunud
eal!

Sirgselgne hõim
ei anuma tulnud,
vaid andma, mis võin,
mis tõotuses lubanud.

Vanne meid seob,
on püha me tõotus -
kaitsta me maad,
kuni hoitud on vabadus
taas!

Taas aeg on käes
meil sammuda teed
murdmatus tões
on võitmatud väed!

Me meel ja vaim
on raudrelvis väed,
üks hing on meil,
kes vabadust näeb!

Kindel meel ja vaim
on raudrelvis väed,
üks hing on meil,
kes vabadust näeb!

Seisa kindlalt!
Me meel ja vaim
on raudrelvis väed,
üks hing on meil,
kes vabadust näeb,
seisa kindlalt me hõim!

(Sõnad: Lauri)

Top

Woodwrath 4

Tear the cross down tear the walls down
Tear and rend and smash
Harrow burn forget
Show no mercy
Throw the diseased into fire
Throw the diseased into fire
Throw the last lame to burn die wail perish vanish
Into their own lies
Tear the cross down tear the walls down
Tear and rend and smash
Harrow burn forget
Don’t you show mercy don’t you show mercy
Trust only your own land trust only your own mind
Write into the hearts of people
Into the breath of kindred souls
Into breath into being
Sing your own way sing your own language

(Lyrics: Markus)

Top

Metsaviha 4

Kisu rist maha kisu seinad maha
kisu ja rebi ja purusta
äesta põleta unusta
ära halasta
viska tõbine tulle viska tõbine tulle
viska vigane viimane põlema surema halama minema kaduma
oma enda valede sisse
kisu rist maha kisu seinad maha
kisu ja rebi ja purusta
äesta põleta unusta
ära sa ainult halasta ära sa ainult halasta
usu vaid enda maad usalda enda meelt
kirjuta rahva südamesse hõimu hinge hingamisse
hingamisse olemisse
laulma oma keelt laulma oma keelt.

(Sõnad: Markus)

Top

Woodwrath 4

Can you feel the strength of the storm
The strength of tempestuous winds?
Can you feel the might of the sea
The might of the mind of our fellows?

Can you feel the strength of the wind
The blasting strength of furnace fire?
Can you feel the might of embers
The mighty grudge of the glowing hearth?

This storm is from the sons of the north
From the souls of the forest kin.
This strength is from the island blacksmiths
From the anvil of forge keepers.

This might is from the trunks of oaks
From the creek of a grove spring.
This might is from the bog pools
From the teeth of the grey man of the forest.

(Lyrics: Markus/ Lauri)

Top

Metsaviha 5

Kas sina tunned tormi jõudu -
marutormituule jõudu?
Kas sina tunned mere rammu -
meie meeste meelerammu?

Kas sina tunned tule jõudu -
ääsitule turmajõudu?
Kas sina tunned süte rammu -
sütevakavimma rammu?

See torm on põhja-poegadelta,
metsahõimu hingedesta.
See jõud on Saare seppadelta,
ääsihoidja alasilta.

See ramm on tammede tüvesta,
hiieallika harusta.
See ramm on rabalaugastesta,
metsahalli hammastesta.

(Sõnad: Markus/ Lauri)

Top

Defending sacred home groves

This land is your mother
In her soil are your roots.
Here step silently, with respect.

This air is your father
Life was blown into you by the wind.
And so far the words have firmly
Stayed alive.

Your sister in the water of the spring
Boulder your unfaltering brother
One and only in the wide world.

Your kindred is this forest
Spirit’s mighty shelter.
But now it is you who can
Support them instead.

It is a primal might
That keeps us together!

(Lyrics: Raivo)

Top

Koduhiite kaitsel

See maa on Sinu ema,
ta mullas Sinu juur.
Siin astu vaikselt, austusega.

See õhk on Sinu isa,
hinge puhus sisse tuul.
Ja siiani on sõnad visalt
elus püsinud.

Su õde lättesilmas,
rahn vankumatu vend,
üks ja ainus laias ilmas.

Su hõimuks on see laas,
vaimu vägev varjend.
Kuid nüüd ja praegu saad
toeks tal seada end.

See on ürgne vägi,
Mis hoiab meid koos!

(Sõnad: Raivo)

Top

Lemming’s Lullaby

Listen, my son Lemming
Your cradle was in a crack in a beam.
Listen, I remember the time
With shadows upon the logs.

Then Äio took your soul
To the night of guardian shadows
A shadowy tune on the lips
Keen shadowsword on the belt.

On the shadow table
There is shadow mead
Shadow ice on the lakes
In the shadowy vale.

From father to son is passed
The bed made from a wooden log
The cradle like a ship
Which lets you grow into a man.

When the cradle rocker’s tired hands fall into his lap
Our folk will wait for a new rower
This ship in which sails my good hope
Is the cradle in which Lemming dreams.

Listen, Lemming my son
You too have now become old
Hew logs for my last ship
The shadow beach is waiting.

Hands on chest, sword on left side
Push my ship off the shore
So the old gaffer would reach the other shore
Strike iron with flint to light the pyre.

The cradle rocker’s tired hands are in his lap
Our folk is waiting for a new rower
The ship in which sails our good hope
Is the cradle in which Lemming dreams.

(Lyrics: Lauri)

Top

Lemmingu unelaul

Kuula, mu Lemming-poega,
talapraon oli sul häll.
Kuula, on meelen aega,
varje palkepalge pääl.

Äio hinge sul viis
varjudevardjate öhe,
huulil varjudeviis
vööl varjumõõk vahe.

Varjulaua pääl sääl
on varjumõdu,
järvel varjudejää,
all varjunõgu.

Isalt pojale saab
puupalgist tahutud ase -
kätki, justnagu laev,
meheks tend sirguda laseb

Jääs' häilijal rüppe kord väsinud käed -
uut sõudijat ootab me kund.
See laev millel seilab mu lootmine hää
on häll, milles Lemming näeb und.

Kuula, mu Lemming-poega,
vaar on sinust enesest saand.
Palke rao, mu viimne laeva,
ootab mind varjuderand.

Käed rinnale, raud kurakätt,
kaldalt siis lükka mu laev,
et teisele kaldale jõuaks kord ätt,
rauast löö sädemes' tael.

Häilijal rüpes on väsinud käed -
sõdudijat ootab kund.
Laev millel seilab me lootmine hää
on häll milles Lemming näeb und.

(Sõnad: Lauri)

Top