Main News Gigs Band Albums Lyrics Video Promo Contact
Terast mis hangund me hinge 10218 Back
2005/10218 Nailboard Records
     

1. SISSEJUHATUS
2. Bloodservants
3. Wolfrage
4. Steelfire
5. The Sword
6. Steel Frozen In Our Souls
7. Woodwrath 1
8. Woodwrath 2
9. Sons And Daughters of the Northern Winds
10. I Cannot Find My Song
 

Terast mis hangund me hinge 10218

 


instr.

Top

SISSEJUHATUS

Instr.

Top

Bloodservants

Under storm clouds with thunder booming
A mighty clamour of battle was heard.
Soil soaked with blood even on the farthest bogs -
These are our forefathers the bloodservants.
They fought for our land and homes,
To cleanse the soul of false belief;
So they went like a thousand men,
Their wolves’ spirits knew no fear of death!

Swords made of scythes
Last piece of steel was forged into a weapon.

Their souls were not meant to surrender,
Treachery was cruelly repaid.
They conjured fire and tar down from the sky,
False religion failed.
So they fought; teeth clenched, swords in hand,
Did not fall on their knees before their enemies,
Slashed like a hungry pack of wolves,
Because nine men live in a single wolf.

Strangers came, they said to educate us,
But before false gods, on our knees in our own blood
We became thralls.

We won’t betray our land, nor parents,
Nor ancient faith nor pagans,
We will preserve the ancient times of sacred groves,
Sacrificial stones and stone fences.
Let the groves live, let the stones live,
Let them live in lightning,
We will preserve the wolves, the woods -
They are a part of our bloodservants!

Come now and fight, our grain is burning!
Swords in hand, forged of steel, dripping with blood.

Steel souls, steel men,
The might of brave wolves.
Darkness in the soul, and work to be done,
Blistered feet and blistered hands.

Top

VERESULASED

Äikesepilvede all kõuemürina taustal
kostis võimas lahinguhääl.
Maapind verest imbund juba kaugel laukal -
need me esiisad veresulased.
Nad võitlesid me maa ja kodude eest,
et saaks puhtaks vale usu hing;
nii nad läksid kuis mitu tuhat meest,
ei surma kartnud nende hundirind!

Vikatitest tehtud mõõgad,
veel viimsest terasest sai taotud relv.

Nende hinged polnud loodud alla andma,
reeturlikkus sai julmalt tasutud.
Nemad ka manasid tuld ja tõrva taevast alla,
võõra usk selle kõrval kasutu.
Nii nad võitlesid; hambad ristis, mõõgad käes,
ei langenud põlvili vaenlase ees,
raiusid kuis näljas hundikari,
sest ühes hundis elab üheksa meest.

Tulnud võõrad, lihtsalt et haridust meil anda,
kuid valede jumalate ees me omas veres põlvili
pidime orjaiket kandma.

Ei reeda me maad, ei vanemaid,
ei põlist usku, ei paganaid,
vaid hoiame iidseid hiite aegu,
ohvrikive ja kiviaedu.
Las elavad hiied, las elavad kivid,
las nad elada äikeses,
hoiame hunte, hoiame metsi -
nad osa meie veresulastest!

Tulge nüüd võitlema, me vili põleb!
Mõõgad käes, terasest, nõrgumas verest.

Terasest hinged, terasest mehed,
julgete huntide väed.
Hinges musta ja palju tööd,
rakused jalad ja rakused käed.

Top

Wolfrage

Yonder in the woods, not close by –
There where wolves howl,
Where wolves are with my soul,
There I am with my soul!
Wolves, they are my brothers,
Wolves, they are my sisters –
My anguish comes from them,
My rage comes from them!

From them comes the lust for blood,
Their anger flows in me!
The forest fiend ate my wife,
The forest fiend ate my child!
Eye to eye with the forest fiend
I have always been.
My anguish comes from him,
My rage comes from him!

Wolfrage lives in me!

Dark they have made my days,
Light they have made my nights.
In the forest the wolves gather
Around the frozen full moon.
Winds bear the howls of hunger,
Weaving bloodlust into me.
This anguish has come from them,
This rage has come from them!


Top

HUNDIRAEV

Seal metsas, mitte lähedal -
seal kus hundid uluvad,
seal hundid minu hingega,
seal mina oma hingega!
Hundid need on minu vennad,
hundid need on minu õed -
nendelt pärit mulle äng,
nendelt pärit mulle raev!

Nendelt tulnud vereiha,
minus voolab nende viha!
Metsakurat sõi mu naise,
metsakurat sõi mu lapse!
Metsakuradiga silmitsi
olen olnud alati.
Temalt pärit mulle äng,
temalt pärit mulle raev.

Minus elab hundi raev!

Pimedaks nad tein'd mu päeva,
heledaks nad tein'd mu ööd.
Metsas susid kogunevad
ümber pakastunud täiskuu.
Tuuled näljaulged toovad,
vereiha musse koovad.
See on nendelt tulnud äng,
see on nendelt pärit raev!Top

Steelfire

My father’s anguish is in this sword
In fury he forged this sword
He put nine wolves to guard it
So I would hold it with work and might.
Would guard my home and parents,
Ancient fields, descendants,
So I would not fall on my knees before my foes,
And so that I would feel: steelfire is in me!

Chorus:
This is the fire of my steel, my endless fury
And my steelfire!
This is the fire of my steel, my endless fury
And my mighty wolves!

My father’s soul is in this sword,
Mother’s wicked temper,
Nine wolves guarded it,
My steelfire is ablaze in it!

There will be a time one fall
When the sky turns the color of blood,
And the winds have brought thunderclouds.
In this storm I must go to war.
The tempest does not frighten me, winds won’t blow me,
My soul is not a blooming spring;
My teeth are clenched, lips bloody,
I have a sword that cuts steel!

Chorus.

My father forged this sword for three days,
Others laughed at his talent,
But afterwards I was the only one who stood by my sword
And who had upheld his oath.

Chorus.

Top

TERASETULI

Ses mõõgas on mu isa äng,
raevus ta tagus seda mõõka,
ta pani üheksa hunti valvama seda,
et hoiaksin seda töö ja jõuga.
Kaitseksin kodu ja vanemaid,
põlispõlde, järeltulijaid,
et ei langeks vaenlase ees põlvili,
ja et ma tunneks, terases mu tuli!

Refr:
See on minu terase tuli, minu lõputu raev
ja minu terase tuli!
See on minu terase tuli, minu lõputu raev
ja minu vägevad hundid!

Selles mõõgas on mu isa hing,
ema iseloom nii kuri,
seda valvasid üheksa hunti;
temas lõõmab minu terase tuli!

Sügisel kord tuleb aeg,
kus taevas paistab verekarva,
tuuled on toonud äikesepilved.
Tormiga mul tuleb minna sõtta.
Mind ei kohuta torm, mind ei puhu tuuled,
mu hing pole õitsev kevad;
mul on hambad ristis, mul on verised huuled,
mul on mõõk, mis lõikab terast!

Refr.

Mu isa tagus terast kolm ööpäeva,
teised naersid tema annet,
kuid pärast olin ainus kes seisis oma mõõgal
ja olin pidanud oma vannet.

Refr.

Top

The Sword

Far away from home again, I’m listening to the howling of the wind.
My father forged a sword for me, stronger than others in my hand.

I rise and take my sword, I rise and will not surrender!
Even the coldest northern winds fade away before me.

From the cradle to the grave this sword takes me;
It has been tempered in the blood on sacrificial stones.
In my own land I carry this sword with me;
Blinding bright its sheen.

When I rise and take my sword,
Everything will fall before me!
My gods from thunder
Look down upon me.

Top

MÕÕK

Jälle kodust eemal, kuulan tuulte uluvat häält.
Isa tagus mulle mõõga, mis teistest tugevam mu käes.

Ma tõusen ja võtan oma mõõga, ma tõusen ja ei anna alla!
Mu ees raugeb ka kõige külmem põhjatuul.

Hällist hauani see mõõk mind viib;
ohvrikivide veres karastatud ta.
Omal maal see mõõk mu vööl;
pimestavalt ere läige on tal.

Kui ma tõusen ja võtan mõõga,
siis raugeb mu ees kõik maas!
Mu jumalad äikesest
mu peale vaatavad.

Top

Steel Frozen In Our Souls

Frozen in our eyes,
Frozen in our hearts,
Frozen in our souls!

Impaled us on stakes,
Tore away our flesh,
Our blood curdled on you!

Harbinger of wicked wolf,
Bellower of words of war,
Empowerment of wounded glory!

Tore open our chest,
Tar-coloured heart,
Froze it into us.

Brought us anger!
Brought us blood!

Brought us false fire,
Anguished darkness,
False name, foreign blood!

In the whirl of mighty winds
Our steel cries echo
Through glory and torment.

Not created by magic,
Not created by gods –
You were created by a simple smith.

Bled dry of blood,
Perished in the glades
From wounds that you struck.

Chorus:
Steel frozen in our souls!

Released our anger,
Endless hatred,
Froze in our flesh!

Rage that still resounds,
Our blood never curdles,
Froze in our hands!

But one day the time will come
When all the torches
Go ablaze from both ends!

Then will Kalev return home
To bring happiness to his children
To bring a new age to Estonians!

Chorus.

Top

TERAST MIS HANGUND ME HINGE

Hangusid me silmadesse,
hangusid me südamesse,
hangusid me hingedesse!

Ajasid meid roika otsa,
rebisid me liha lahti,
me veri tardus sinu peal!

Kurja hundi kuulutaja,
sõjasõna paisutaja,
haavatud ülluse võimustaja!

Kiskusid me rinna lahti,
tõrvakarva südame,
hangusid meil sisse seal!

Tõid meile viha!
Tõid meile verd!

Tõid meile vale tule,
ängistatud pimeduse,
vale nime, võõra vere!

Suurte tuule keerises
kajavad me teraskarjed
läbi ülluse ja piinade.

Ei sind loonud võluvägi,
ei sind loonud jumalad -
sind lõi lihtne sepamees.

Voolasime verest tühjaks,
kangesime lagendikel
sinu löödud haavadest.

Refr:
Terast mis hangund me hinge!

Päästsid meie viha lahti,
lõppematu vihkamise,
hangusid me lihasse!

Raev mis kostub siiani,
tardumatu meie veri,
hangusid me kätesse!

Aga ükskord algab aega,
kus kõik pirrud kahel otsal
lausa lähvad lõkendama!

Küll siis Kalev jõuab koju
oma lastel õnne tooma,
Eesti põlve uueks looma!

Refr.

Top

Woodwrath 1

Left here alone,
Under mourning ash trees.
Dark chagrin in my soul
Has made me into my lord of the woods.

I am the grey man of the forest,
Raspberry lord, woodwrath!

And if there is sadness in my soul,
It is a fury that will never turn into tears!


Top

METSAVIHA 1

Üksi jäätud siia olen,
siin leinas saarepuude all ma.
Tume tusk minu hinges
on loonud mind mu metsaisandaks.

Mina olen metsahall,
vaarikaisand, metsaviha!

Ja kui see ongi kurbus mu hinges,
siis on see raev, mis ei muutu iial pisaraiks!Top

Woodwrath 2

Fire and tar woodwrath.
Blood and wrath wood-cur.
Mist and reek woodwrath.
Spit blood, you ancient wolf.

Kill, kill, the wolf has come into the yard!
Wolf, you release my anger!
Wolf, you have a worm’s soul!
Wolf, you spit blood for me!

Kill, kill, evil has come into the yard!
The wolf has come into the yard!

Kill, kill, evil has come into the yard!
Wolf, you release my anger!
The wolf has come into the yard!

Top

METSAVIHA 2

Tuld ja tõrva metsaviha.
Verd ja viha metsapeni.
Udu ja vingu metsaviha.
Verd sa sülga iidne susi.

Tappa, tappa, susi on tulnud õueelle!
Susi sa soad mu viha välja!
Susi sul ussi süda sees!
Susi sa sülgad mulle verd!

Tappa, tappa, kuri on tulnud õueelle!
Susi on tulnud õueelle!

Tappa, tappa, kuri on tulnud õueelle!
Susi sa soad mu hinge välja!
Hunt on tulnud õueelle!

Top

Sons And Daughters of the Northern Winds

Over land, over water, the northern wind, harsh and strong
Cuts through my soul as I raise my hands in glory.
Mighty blood flows from my heart,
The storm calls the sea in fury.
Grand steelwrath runs through my veins.

I stand on the hill where my home is,
I hear the voices of my ancestors,
Their primeval cradle by the mound.
Sons came from northern winds,
Daughters came from northern winds,
To the sky their anguish cries.

We remember but hatred!
We remember but blood!

Chorus:

And we feel no torment,
Let the blood flow!
We are the sons and daughters of northern winds!

The sons stare with the eyes of a grisly wolf.
The souls of daughters filled with rusted rage.
Wind over land, over water
Forests wide, the sky bears a sinister wound of misery.

We remember but hatred!
we remember but blood!

Chorus.

We have a battle ahead, we will not surrender!
Swords in our hands, our rage of steel!
We come from the winds, our ancient steel!
We had a battle, and we didn’t surrender!

Swords forged of iron in the hands of sons,
The last earthly moment may arrive under the northern winds.
The daughters of northern lands, whose hands have always toiled
Scratch the dirt on our fallen.

We remember but hatred!
We remember but blood!

Chorus.

Top

PÕHJATUULTE POJAD JA TÜTRED

Üle maa, üle vee põhjatuul, karm ja tugev.
Läbib hinge kui ma ülluses tõstan oma käed.
Süda voolab võimukalt verd,
torm kutsub raevukalt merd.
Veene läbib võimas terasraev.

Seisan kodukünkal sääl,
kõrvus sugulaste hääl,
künka kõrval seismas nende põline säng.
Pojad tulid põhjatuultest,
tütred tulid põhjatuultest,
taeva poole karjub nende verine äng.

Meie mäletame vaid viha!
Meie mäletame vaid verd!

Refr:
Ja me ei tunne piina,
las voolata veri!
Me oleme põhjatuulte pojad ja tütred!

Poegade ilmed kui karmi hundi pilk.
Tütarde hingedes on roostetanud raev.
Tuul üle maa, üle vee,
metsade, laiade, taeva kurjakuulutav haavatud vaev.

Meie mäletame vaid viha!
Meie mäletame vaid verd!

Refr.

Meil on ees lahing, me ei anna alla!
Meil on kätes mõõgad, meie terasest raev!
Meie tulnud tuultest, meie iidne teras!
Meil oli lahing ja me ei andnud alla!

Poegade kätes on rauast tehtud mõõgad,
põhjatuulte all viimne hetk võib saabuda.
Põhjamaa tütred, kelle käed on näinud palju vaeva,
me langenutele mulla peale kraabivad.

Meie mäletame vaid viha!
Meie mäletame vaid verd!

Refr.

Top

I Cannot Find My Song

(V.Ojakäär/ L.Tungal)

Pale fog over the village green,
Misty bed of milkworts.
Everyone has a song of their heart,
Everyone has a different one.

Walking along a cattle-trail, pasqueflower in hand –
I’m calling late songs to come home,
And they come from a pine-grove hill
The last one still swimming in the mist.

My songs are surely known by every
Bluebell-jug hanging in the mist,
Since they all ate here in the pasture.
Now a mischievous one has taken to its heels!

Pale fog over the village green
A withered pasqueflower in my lap.
Everyone here has their own song
And I cannot find mine.

Top

OMA LAULU EI LEIA MA ÜLES

(V.Ojakäär/ L.Tungal)

Üle vainude valendav aur,
vahulillede udune voodi.
Igaühel on südame laul,
igaühel on see isemoodi.

Lähen karjateed, karukell käes -
kutsun hiliseid laule ma koju,
ja nad tulevad männikumäelt,
kõige viimane udus veel ujub.

Minu laule vist teavad siin kõik
udus ripuvad kellukakannud,
kuna kõik nad siit karjamaalt sõid.
Nüüd üks vallatu plehku on pannud!

Üle vainude valendav aur,
mul on närbunud karukell süles.
Igaühel on siin oma laul
ja ma oma ei leiagi üles.

Top